Geschiedenis van Sneek Ayasofya Moskeetl_files/Geschiedenis/01012011609.jpg

In Friesland ligt de stad Sneek waar 40.000 inwoners zijn. Met Lemmer en Bolsward is Sneek met de Turkse gemeenschap samengekomen op 10 mei 1978.

In Friesland ligt de stad Sneek, waar 40.000 inwoners zijn. Met Lemmer en Bolsward is Sneek samen met de Turkse gemeenschap samengekomen. We hebben op 10 mei 1978 de Ayasofya Moskee en Turkse Atatürk vereniging opgericht en zijn begonnen onze diensten te verlenen in een pand die wij als moslim gemeenschap toegekend hebben gekregen en deze te huren. Dit pand staat aan de Havenstraat 7a. Dit gebouw was 80 m2 en 2 verdiepingen. Daar veleenden wij onze diensten aan onze gemeenschap.

In februari 2002 is er een besluit genomen om ons aan te sluiten bij I.S.N. april 2002 tot heden worden wij nu gezien als een onderdeel van I.S.N. en vanuit dat standpunt onze diensten verleend.

Dhr.Mehmet Karakaya heeft 21 jaar dienst verleend en na onderling overleg in 2006 is er besloten om een Imam via I.S.N. te laten komen.

In januari 2006 is dit verwezenlijk tot eind 2010

Nu voor het eerst vanaf eind 2010 hebben we een gecertificeerd en gediplomeerde Imaam.

Samen met de voorzitter en de 50 tot 60 leden van onze vereniging, tot op de dag van vandaag verlenen wij onze diensten van onze Turkse gemeenschap.

In het gebouw dat we ons bevonden begon klein te worden, naarmate de gemeenschap groter werd, het was het moeilijker om onze diensten en wensen van de gemeenschap te vervullen. I.S.N wetende over dit problematiek, hebben we het initiatief genomen om over te gaan naar een groter gebouw om onze diensten nog beter en de wensen van de gemeenschap te vervullen.

30 augustus 2010 hebben we met de Turkse gemeenschap een groter gebouw gekocht.

De nieuwe moskee bevind zich op de Oude oppenhuizerweg 20. Dit gebouw staat nu in de bouw en hopende zo snel mogelijk in werking word gesteld om u diensten te verlenen.

tl_files/Geschiedenis/13022011439.jpgGeschiedenis van de nieuwe Moskee

Het gebouw aan de Oude oppenhuizerweg 20 is in 1928 in Sneek in oud Amerikaanse stijl gebouwd en er een boerderij van gemaakt. Deze boerderij staat op 5.500 m2 grond waaronder 600 m2 het gebouw zelf, met 3 verdiepingen. Van … tot 2008 is het door de gemeente toegewezen als wees huis (jeugd herberg.) vanaf heden heeft de gemeente een nieuwbouw voor deze kinderen/jeugd. Die zijn nu verhuisd en hebben het pand leeg achtergelaten voor ons om in onze nieuwe gebouw met de verbouwing te beginnen.

Daarnaast is het de enige gebouw in Friesland die gemaakt is in de Amerikaanse stijl en dus danig oud dat het tevens ook een gemeentelijke monument is geworden.